Công ty Dịch vụ Truyền thông Thành Phố
Địa chỉ: 240 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh 70000
Hotline:089 6633 323
https://maps.app.goo.gl/oREexmrCstYpS3Fj7